Heslo :
Login (přihlašovací jméno) :

Představenstvo BD U Rokytky

Představenstvo je statutárním orgánem družstva, kterému přísluší obchodní vedení družstva.
Představenstvo má pět členů. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva. Družstvo zastupují předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.
Je-li však pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisuje předseda popřípadě místopředseda představenstva vždy společně s jedním členem představenstva, v jejich nepřítomnosti podepisuje zastupováním pověřený člen představenstva společně s dalším členem představenstva.

 

email představenstva: predstavenstvo(@)bdurokytky.cz 

Jaroslav Flender - člen představenstva

Lukáš Hádek - předseda představenstva

Tomáš Hromádka - člen představenstva

Michaela Neumanová - místopředsedkyně představenstva

Martin Váňa - místopředseda představenstva

---

Informace o družstvu

z portálu justice.cz naleznete zde

---

Informace z ESM naleznete zde

 

 

 

Bytové družstvo U ROKYTKY, Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8
Email: info@bdurokytky.cz IČO: 016 29 590
webdesignaaa